[Song] 누난 너무 예뻐 (Replay) - SHINee

posted on 20 Jul 2008 18:23 by etoelemare in m-and-L

user posted image 

Song : 누난 너무 예뻐 (Replay)
Artist : SHINee

.

.

누난 너무 예뻐서 남자들이 가만 안 둬
นู นัน นอ มู เย ปอ ซอ นัม จา ดือ รี คา มัน อัน ทวอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก เลยไม่มีผู้ชายคนไหนปล่อยให้พี่อยู่คนเดียว

흔들리는 그녀의 맘 사실 알고 있어
ฮึน ดึล รี นึน คือ นยอ เอ มัม ซา ซิล อัล โก อิท ซอ
พี่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้น ด้วยความสัจจริง...ผมรู้จักความรู้สึกนั้น

그녀에게 사랑은 한순간의 느낌일 뿐
คือ นยอ เอ เก ซา ราง อึน ฮัน ซุน กา เน นือ กี มิล ปุน
สำหรับพี่สาวแล้วความรักคือ...
ความรู้สึกที่จู่ๆก็เกิดขึ้นมาไม่มีอะไรให้ใส่ใจ

뭐라 해도 나에겐 삶의 everything
มวอ รา เฮ โด นา เอ เกน ซา เร everything
แต่สำหรับผมแล้ว...มันเป็นทุกอย่างในชีวิตเลย

.

아마 그녀는 어린 내가 부담스러운가봐
อา มา คือ นยอ นึน ออ ริน เน กา พู ทัม ซือ รอ อุน กา บวา
อาจจะดูเหมือนว่าผมยังเด็กที่ชอบสร้างปัญหาให้พี่ใช่มั้ยครับ?

날 바라보는 눈빛이 말해주잖아
นัล พา รา โบ นึน นูน บี ชี มัล เฮ จู จา นา
สายตาของพี่มันบอกผม

and I think I′m gonna hate it girl
และผมคิดว่าอยากจะเกลียดผู้หญิงพวกนั้น

끝이 다가 오는 걸
กือ ที ทา กา โอ นึน กอล
ที่พยายามจะเข้ามาใกล้

가슴이 말해준다 누가 뭐래도
คา ซือ มี มัล เฮ จุน ดา นู กา มวอ เร โด
หัวใจของพวกเค้าก็บอกเค้าเอง
ว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าที่ใครๆพูดกัน

.

누난 너무 예뻐
นู นัน นอ มู เย ปอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก

그 그녀를 보는 나는 미쳐
คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน มี ชยอ
เมื่อผมมองไปที่พี่...ผมรู้สึกเหมือนจะคลั่งตาย

하 하지만 이젠 지쳐
ฮา ฮา จิ มัน อี เจน จี ชยอ
แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยจัง

Replay Replay Replay
เริ่มกันใหม่นะครับ

추억이 내 맘을 할퀴어
ชู ออ คี เน มา มึล ฮัล กวี ออ
หยาดน้ำตาที่หัวใจผมจำได้

아 아파서 이젠 맘을 고쳐
อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล โก ชยอ
เพราะตอนนี้หัวใจของผมเจ็บ...ผมกำลังซ่อมแซมมัน

다 다가올 이별에 난
ทา ทา กา โอ รี บยอ เร นัน
การจากลากำลังขยับเข้ามาใกล้ผม

Replay Replay Replay
เริ่มกันใหม่นะครับ

.

누난 나의 M V P 부러움에 뿌듯했지
นู นัน นา เอ M V P พู รอ อู เม ปู ดือ เทท จิ
พี่สาวคือ M.V.P.ของผม
อย่าพึ่งอิจฉาผมเลยที่ผมกำลังมีความสุข

늘 시선집중
นึล ชี ซอน จิบ จุง
ช่วยสนใจความตั้งใจของผมนะ

그녀와 함께 있는 난 So cool
คือ นยอ วา ฮัม เก อิท นึน นัน So cool
ที่ได้อยู่ใกล้ๆพี่แบบนี้รู้สึกเยี่ยมไปเลย

제발 이 손을 놓지 말자 던
เช บัล อี โซ นึล นท จิ มัล จา ตอน
อย่าปล่อยมือผมเลยนะครับ

나의 다짐은
นา เอ ทา จี มึน
ผมสาบานเลยนะ

어느 순간부터 거짓인걸 알아
ออ นือ ซุน กัน บู ทอ กอ จิ ซิน กอล อา รา
แม้มันเริ่มต้นจากเวลาชั่วขณะ
ผมรู้ว่ามันอาจจะกลายเป็นคำโกหกได้

.

아마 그녀는 착한 내가
อา มา คือ นยอ นึน ชัค ฮัน เน กา
แม้ว่ามันจะดูเหมือนนิสัยแบบหนึ่งของผม

별 재미없었나 봐
พยอล เจ มี ออบ ซอท นา บวา
ที่ไม่ได้เป็นคนสนุกอะไรมากนัก

날 대하는 몸짓이 말하고 있잖아
นัล เด ฮา นึน มม จี ชี มัล ฮา โก อิท จา นา
ท่าทางของพี่ที่บอกผม พี่กำลังบอกอะไรผมใช่มั้ยครับ?

and I think I′m gonna hate it girl
และผมคิดว่าอยากจะเกลียดผู้หญิงพวกนั้น

끝이 다가 오는 걸
กือ ที ทา กา โอ นึน กอล
ที่พยายามจะเข้ามาใกล้

가슴이 소리친다 이별 앞에서
คา ซือ มี โซ รี ชิน ทา อี บยอล อา เพ ซอ
หัวใจของผมกำลังกรีดร้อง ก่อนที่เราจะแยกทางกัน

.

누난 너무 예뻐
นู นัน นอ มู เย ปอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก

그 그녀를 보는 나는 미쳐
คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน มี ชยอ
เมื่อผมมองไปที่พี่...ผมรู้สึกเหมือนจะคลั่งตาย

하 하지만 이젠 지쳐
ฮา ฮา จิ มัน อี เจน จิ ชยอ
แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยจัง

Make up Shake up Break up
สร้างความสัมพันธ์ขึ้น แล้วเราก็เริ่มเข้ากันได้
แต่สุดท้ายก็แยกกัน

추억이 내 맘을 할퀴어
ชู ออ คี เน มา มึล ฮัล กวี ออ
หยาดน้ำตาที่หัวใจผมจำได้

아 아파서 이젠 맘을 고쳐
อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล โก ชยอ
เพราะตอนนี้หัวใจของผมเจ็บ...ผมกำลังซ่อมแซมมัน

다 다가올 이별에 난
ทา ทา กา อล อี บยอ เร นัน
การจากลากำลังขยับเข้ามาใกล้ผม

Make up Shake up Break up
สร้างความสัมพันธ์ขึ้น แล้วเราก็เริ่มเข้ากันได้
แต่สุดท้ายก็แยกกัน

.

아 아 아름다운 그녀는
อา อา อา รึม ทา อุน คือ นยอ นึน
พี่สาวคนที่สวยๆ

아 아 아직까지 누구와
อา อา อา จิก กา จิ นู กู วา
ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของ

진실 된 사랑의 맛을
ชิน ซิล ดวิน ซา รา เง มา ซึล
อยากจะลองสัมผัสความรักที่จริงใจซักครั้ง

본적이 없는 게 분명해
พล จอ คี ออบ นึน เก บุน มยอง เฮ
ให้มันมั่นคง

아 아 아쉽게도 그녀는
อา อา อา ชวิบ เก โด คือ นยอ นึน
พี่สาวเป็นเหมือนโชคชะตา

아 아 아직 어린 나에겐
อา อา อา จิก ออ ริน นา เอ เกน
ที่ได้มาเจอผมที่เด็กกว่า

진실 된 사랑의 마음을
ชิน ซิล ดวิน ซา รา เง มา อือ มึล

받을 수 없는지
บา ดึล ซู ออบ นึน จิ
แต่ก็ไม่สามารถรับความรักที่จริงใจตรงหน้าได้

.

누난 너무 예뻐
นู นัน นอ มู เย ปอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก

그 그녀를 보는 나는 미쳐
คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน มี ชยอ
เมื่อผมมองไปที่พี่...ผมรู้สึกเหมือนจะคลั่งตาย

하 하지만 이젠 지쳐
ฮา ฮา จิ มัน อี เจน จิ ชยอ
แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยจัง

Replay Replay Replay
เริ่มกันใหม่นะครับ

추억이 내 맘을 할퀴어
ชู ออ คี เน มา มึล ฮัล กวี ออ
หยาดน้ำตาที่หัวใจผมจำได้

아 아파서 이젠 맘을 고쳐
อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล โก ชยอ
เพราะตอนนี้หัวใจของผมเจ็บ...ผมกำลังซ่อมแซมมัน

다 다가올 이별에 난
ทา ทา กา อล อี บยอ เร นัน
การจากลากำลังขยับเข้ามาใกล้ผม

Replay Replay Replay
เริ่มกันใหม่นะครับ

.

누난 너무 예뻐
นู นึน นอ มู เย ปอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก

그 그녀를 보는 나는 미쳐
คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน มี ชยอ
เมื่อผมมองไปที่พี่...ผมรู้สึกเหมือนจะคลั่งตาย

하 하지만 이젠 지쳐
ฮา ฮา จิ มัน อี เจน จิ ชยอ
แต่ตอนนี้ผมเหนื่อยจัง

Replay Replay Replay
เริ่มกันใหม่นะครับ

추억이 내 맘을 할퀴어
ชู ออ คี เน มา มึล ฮัล กวี ออ
เพราะตอนนี้หัวใจของผมเจ็บ...ผมกำลังซ่อมแซมมัน

아 아파서 이젠 맘을 고쳐
อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล โก ชยอ
การจากลากำลังขยับเข้ามาใกล้ผม

다 다가올 이별에 난
ทา ทา กา อล อี บยอ เน นัน
ผมอยากจะกอดพี่สาว

Replay Replay Replay
เริ่มกันใหม่นะครับ

.

누난 너무 예뻐
นู นัน นอ มู เย ปอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก

I keep thinkin ′bout you
ผมเลยเอาแต่คิดถึงพี่

누난 예뻐
นู นัน เย ปอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก

I keep dreaming ′bout you
ผมเลยเอาแต่ฝันถึงพี่

진실된 사랑의 맛을 본 적이
ชิน ซิล ดวิน ซา รา เง มา ซึล บน จอ คี
พี่สาวเคยได้รักใครสักคนที่จริงใจบ้างมั้ยครับ

누난 너무 예뻐
นู นัน นอ มู เย ปอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก

I keep thinkin ′bout you
ผมเลยเอาแต่คิดถึงพี่

누난 예뻐
นู นัน เย ปอ
เพราะว่าพี่สาวสวยมาก

I keep dreaming ′bout you
ผมเลยเอาแต่ฝันถึงพี่

진실된 사랑의 마음을
จิน ซิล ดวิน ซา รา เง มา อือ มึล
รับรักที่จริงใจของผมทีนะครับ~

.

.

credit lyric : music.naver
Thai Lyrics :
Pinkynui@SJCC
http://sjcelebs.invisionplus.net
credit Eng Translation: sleep@SOSHIFIED // soompi.com
Thai translation : Yoshinaki Waya @ Chunsa.exteen.com

.

.

.

แปลจากอิ๊งนะอันนี้

แล้วบรรทัดมันไม่ตรงกะเนื้อเกาหลีอ่ะ

เลยไม่รู้แปะตรงบรรทัดรึเปล่า...จะเช็คก็เหนื่อยอ่ะ - -"

เดี๋ยวไว้รอมีคนแปลออกมาก่อนแล้วจะเอามาเทียบกัน

จะได้เอาไปจัดให้ถูกบรรทัด

.

เพลงนี้น่ารักอ่ะ...ชอบน้องเห็ดแทมิน~~

น้องแนวได้ใจนูน่ามากๆเลย 555+

พี่สาวพยายามจะจำชื่อน้องอยู่ - -"

ตอนนี้จำได้แค่แทมินกะคี

อายุแต่ละคนแมะ...แทมิน 14 (จะเด็กไปไหน...)

((สาบานได้นะว่า 14 จริง?? น้องเก่งเหลือเชื่อเลย เอวพริ้วมากก))

คีนี่ไม่แน่ใจว่า 18 หรือ 17 นะ 555+

.

เพลงนี้มันเพลงจีบนูน่าชัดๆเลย 555+

สมแล้วล่ะที่ SM เอามาไว้ตีตลาดนูน่าทั้งหลาย

(นูน่าคนนี้ก็ติดร่างแหไปกะเค้าด้วยซะงั้น...=A=;;

แต่เฉพาะเพลงนะ หน้าตาน้องไม่โดนใจ แต่น้องแนวดี 555+)

.

.

.

ใครก็ได้อัพโปรไฟล์วงนี้แบบละเอียดๆให้อ่านหน่อยสิ TTATT

มาดันน้องกะยะมั่งสิ 555+

Comment

Comment:

Tweet

ชอบshineeสุดๆเลยค่ะชอบre playที่สุดเลยรักkeyปลื้มแทมิน

#20 By Mai (61.19.66.41) on 2010-09-24 11:54

สมาชิกก้อมี


1 แทมิน((ของเค้าน๊ะ!!!))♥♥♥♥2 อนยู((โอนิว)


3 จงฮยอน((จิงๆหล่อน๊ะ))


4 คีย์((หน้าตาดี+แรปเก่ง))5 มินๆ((จิงๆชื่อมินโฮ)) หัวหน้าวง จงเจริญ~

#19 By 4 €v€r~♥ (114.128.183.121) on 2009-10-11 10:11

เรารักจงฮยอนเพราะเราว่าเขาหล่อและน่ารักมากและเขามีเอกลักษณ์คือเสียงเขาไม่เหมือนใครเวลาร้องเราว่าเขาร้องเพราะดีอ่ะ big smile confused smile

#18 By benz(fcจงฮยอน) (118.174.182.169) on 2009-04-19 19:51

พี่แทมินน่ารักมาก

ชอบดนตรีเพลงเนี่ยหนุกดี

เพลงเพราฟังแล้วอยากเต้นได้ตามเยยquestion

#17 By replay (125.26.101.28) on 2009-03-22 11:27

อ๊ากกกก

แทมินอยยุเท่าเราเลยง่า~cry

แต่เราปลื้มจงฮยอนง่ะ

น่ารักมั๊กๆ (ถึงเสียงไม่ดีเท่าคนอื่นก็เหอะ)

.....รักนะ จ ง ฮ ย อ น จุ๊บบบ.....

#16 By aomjung (114.128.53.128) on 2008-12-30 17:19

Love Jonghyun

#15 By pianOz (125.27.230.222) on 2008-11-30 13:35

อยากมีแฟนหน้าตาอย่างนี้บ้างจัง big smile

#14 By MinY (125.26.91.123) on 2008-11-27 20:48

เพราะเหตุนี้แหละ ผู้หญิงถึงรักเด็กไง ^^

#13 By dream* (117.47.110.16) on 2008-10-11 20:16


ชอบ แทมินกับคีอ่ะน่ารักมากกกก
แต่ตอนแรกเราจำคีกับจงฮยอนสลับกันเพราะ 2 คนนี้หน้าคล้ายกันมาก แต่ตอนนี้จำได้แล้วเพราะเราจอบ คีมากกกกกเลย ฮิ..ฮิ พูดแล้ว หื่น

#12 By kik (117.47.81.101) on 2008-09-27 09:52

ผมเอาแบบภาษาไทยอย่างเดียวมาให้ละมาจัดบรรทัดให้หน่อยงับ จะได้ร้องถูกกับเค้าบ้าง อิอิ ( ทำซะเหนื่อยเลย แหะๆ sad smile )

------------------------------------
นู นัน นอ มู เย ปอ ซอ นัม จา ดือ รี คา มัน อัน ทวอ
ฮึน ดึล รี นึน คือ นยอ เอ มัม ซา ซิล อัล โก อิท ซอ
คือ นยอ เอ เก ซา ราง อึน ฮัน ซุน กา เน นือ กี มิล ปุน
มวอ รา เฮ โด นา เอ เกน ซา เร everything
อา มา คือ นยอ นึน ออ ริน เน กา พู ทัม ซือ รอ อุน กา บวา
นัล พา รา โบ นึน นูน บี ชี มัล เฮ จู จา นา
and I think I′m gonna hate it girl
กือ ที ทา กา โอ นึน กอล
คา ซือ มี มัล เฮ จุน ดา นู กา มวอ เร โด
นู นัน นอ มู เย ปอ
คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน มี ชยอ
ฮา ฮา จิ มัน อี เจน จี ชยอ
Replay Replay Replay
ชู ออ คี เน มา มึล ฮัล กวี ออ
อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล โก ชยอ
ทา ทา กา โอ รี บยอ เร นัน
Replay Replay Replay
นู นัน นา เอ M V P พู รอ อู เม ปู ดือ เทท จิ
นึล ชี ซอน จิบ จุง
คือ นยอ วา ฮัม เก อิท นึน นัน So cool
เช บัล อี โซ นึล นท จิ มัล จา ตอน
นา เอ ทา จี มึน
ออ นือ ซุน กัน บู ทอ กอ จิ ซิน กอล อา รา
อา มา คือ นยอ นึน ชัค ฮัน เน กา
พยอล เจ มี ออบ ซอท นา บวา
นัล เด ฮา นึน มม จี ชี มัล ฮา โก อิท จา นา
and I think I′m gonna hate it girl
กือ ที ทา กา โอ นึน กอล
คา ซือ มี โซ รี ชิน ทา อี บยอล อา เพ ซอ
นู นัน นอ มู เย ปอ
คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน มี ชยอ
ฮา ฮา จิ มัน อี เจน จิ ชยอ
Make up Shake up Break up
ชู ออ คี เน มา มึล ฮัล กวี ออ
อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล โก ชยอ
ทา ทา กา อล อี บยอ เร นัน
Make up Shake up Break up
อา อา อา รึม ทา อุน คือ นยอ นึน
อา อา อา จิก กา จิ นู กู วา
ชิน ซิล ดวิน ซา รา เง มา ซึล
พล จอ คี ออบ นึน เก บุน มยอง เฮ
อา อา อา ชวิบ เก โด คือ นยอ นึน
อา อา อา จิก ออ ริน นา เอ เกน
ชิน ซิล ดวิน ซา รา เง มา อือ มึล
บา ดึล ซู ออบ นึน จิ
นู นัน นอ มู เย ปอ
คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน มี ชยอ
ฮา ฮา จิ มัน อี เจน จิ ชยอ
Replay Replay Replay
ชู ออ คี เน มา มึล ฮัล กวี ออ
อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล โก ชยอ
ทา ทา กา อล อี บยอ เร นัน
Replay Replay Replay
นู นึน นอ มู เย ปอ
คือ คือ นยอ รึล โบ นึน นา นึน มี ชยอ
ฮา ฮา จิ มัน อี เจน จิ ชยอ
Replay Replay Replay
ชู ออ คี เน มา มึล ฮัล กวี ออ
อา อา พา ซอ อี เจน มา มึล โก ชยอ
ทา ทา กา อล อี บยอ เน นัน
Replay Replay Replay
นู นัน นอ มู เย ปอ
I keep thinkin ′bout you
นู นัน เย ปอ
I keep dreaming ′bout you
ชิน ซิล ดวิน ซา รา เง มา ซึล บน จอ คี
นู นัน นอ มู เย ปอ
I keep thinkin ′bout you
นู นัน เย ปอ
I keep dreaming ′bout you
จิน ซิล ดวิน ซา รา เง มา อือ มึล

#11 By CM-Pro4 (125.24.33.188) on 2008-09-14 14:46

แทมินน่าร๊ากไม่ไหวแล้วคร่า

น่ารักไปมั้ยเนี้ย

โดนม๊ากมาก

เต้นเก่งซะด้วยopen-mounthed smile

อยากเต้นได้บ้างจังเล้ย

แทมินแทมินแทมินแทมินแทมน

#10 By สาวก SHINee (58.9.119.203) on 2008-09-10 21:49

เพราะ ๆๆๆๆ มากๆๆ ๆ

กำลังหัดร้องเรยย ย confused smile

#9 By nw (58.9.107.197) on 2008-09-07 20:52

ชอบ min ho มาก น่ารักม๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ชอบ ชอบ

#8 By eye (124.157.230.128) on 2008-09-04 17:37

ชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะค่ะ
ฟังสบายๆดี
เพราะด้วย

คนร้องก็เต้นเก่งดี

#7 By memories_TVXQ (202.28.180.202) on 2008-08-24 20:35

ชอบแทมินน่ารักอ่า><

#6 By >< (58.9.26.200) on 2008-08-09 12:58

น่ารักมากๆ

#5 By >< (58.9.26.200) on 2008-08-09 12:57

ชอบอนยูมากเลยเเล้วก็ทุกคนในวงเลยล่ะ

#4 By 230334 (119.42.68.196) on 2008-08-03 17:48

สงสัยความหมายเพลงนี้มานานแระคะ

เพราะพอเก๊ทว่าชื่อเพลงแปลว่า พี่ฉาวฉวยมาก

แต่ไม่เก๊ทตรง รีเพลย์ จะแปลว่าอะหยัง

ตอนนี้เก๊ทแระคะ 55555

ขอบคุณเน้คะ ชอบดนตรีเพลงมั่กๆเลย น้องเค้าร้องเสียงเหน่อๆน่ารักดี - -''
พี่ที่อยู่เกาหลีเค้าบอกว่า จริงๆแล้ว น้องๆวงนี้หน้าตาดีกันมากๆเลยนะ แต่ไม่ขึ้นกล้องเลยสักคน

นูน่าคนนี้ก็โดนสอยไปเหมือนกัน ฮือออออออออออออออออออ โอนิววววววววววววววววว

#2 By adiana on 2008-07-20 18:32

อัพพร้อมกันทีเดียวสองบล็อกเลยเหรอคะ^^

เพลงนี้น่ารักจริง ๆ ด้วย อ๊าย~

#1 By 「AKARI*」 : Interviewer on 2008-07-20 18:30